Gwybodaeth am y llwybr

GRADD ADDAS I ARCHWYNEB Y LLWYBR SERTHRWYDD LEFEL FFITRWYDD

GWYRDD

Ystod eang o feicwyr. Y rhan fwyaf o feiciau
a rhai hybrid. Y gallu i ddefnyddio mapiau
yn ddefnyddiol. Llwybrau heb/neu wedi
cael eu marcio.
Yn eithaf llydan a gwastad. Gall arwyneb
y llwybr fod yn fwdlyd ac yn anwastad ar
brydiau. Efallai y bydd y   yrdd yn cael eu
defnyddio gan gerbydau a defnyddwyr eraill,
gan gynnwys marchogwyr a cherddwyr cwn.
Gall graddiannau fod yn eithaf ansefydlog a
gall gynnwys adrannau byr a serth. Gall fod
yna rhigolau yn achlysurol.
Gall safon dda o trwydd fod o gymorth.

GLAS

Seiclwyr/beicwyr mynydd canolradd gyda
sgilau beicio oddi ar y ffordd sylfaenol.
Beiciau mynydd neu feiciau hybrid.
Eithaf gwastad a llydan. Gall arwyneb y
llwybr fod yn rhydd, yn anwastad, neu’n
fwdlyd ar brydiau. Ceir darnau byr o drac
sengl llyfn ond gallent gynnwys rhwystrau
bychain fel gwreiddiau a chreigiau.
Mae’r rhan fwyaf o raddiannau’n gymedrol
ond gall fod yna adrannau serth byr.
Cynnwys nodweddion llwybr technegol
a graddiannau bach.
Gall safon dda o ffitrwydd fod o gymorth.

COCH

Beicwyr mynydd medrus gyda sgiliau oddi
ar y   ordd dda. Addas i feiciau mynydd
oddi ar y   ordd o ansawdd da.
Yn fwy serth a chaled, trac sengl gan
fwyaf gydag adrannau technegol.
Disgwyliwch lawer o arwynebedd amrywiol.
Fe fydd yna amrywiaeth eang o ddringfeydd
a disgyniadau eithaf heriol. Disgwyliwch
ddod ar draws llwybrau bordiau,
ysgafellau, creigiau mawr, camau cymedrol,
disgyniadau, cambrau, a chroesi dwˆr.
Lefel uwch o trwydd a stamina.

DU

Beicwyr mynydd profi adol, sy’n gyfarwydd â
llwybrau sy’n heriol gor  orol. Beiciau mynydd
oddi ar y   ordd o ansawdd da.
Fel y ‘Coch’ ond gyda disgwyliad o fwy o
sialens ac anhawster parhaus. Gall gynnwys
unrhyw lwybr defnyddiol yn ogystal ag
adrannau o fryniau agored digysgod.
Disgwyliwch ddod ar draws nodweddion
llwybr technegol a graddiannau helaeth, caled
ac anosgoadwy. Fe fydd adrannau’n heriol
ac amrywiol. Yn ogystal gellir cael adrannau
‘gwaeredol’.
Addas i bobl actif sy’n gyfarwydd gydag
gweithio’n galed.

Cliciwch ar eicon y llwybr i lawrlwytho'r canllaw llwybr a'r map fel PDF

TRAIL GRADE NAME DIST. DOWNLOAD

GWYRDD

YR AFON 10.8km / 1-3 awyr

GLAS

MINOR TAUR 12km 0.5-2 awyr

COCH

CYFLYM COCH 11.2km / 1.5-3 awyr

COCH

TEMTIWR 8.7km / 0.5-1 awyr

COCH

DRAGON'S BACK 31.1km / 3-5 awyr

DU

MBR 18.4km / 1.5-3 awyr

DU

TARW DU 20.2km / 1.5-3 awyr

DU

THE BEAST 38.2km / 3-5 awyr

Llwybrau beicio mynydd


Gwybodaeth am y llwybr

Cliciwch ar eicon y llwybr i lawrlwytho'r canllaw llwybr a'r map fel PDF

  

TRAIL GRADE MORE DIST. DOWNLOAD
GWYRDD YR AFON 10.8km / 1-3 awyr
GLAS MINOR TAUR 12km 0.5-2 awyr
COCH CYFLYM COCH 11.2km / 1.5-3 awyr
COCH TEMTIWR 8.7km / 0.5-1 awyr
COCH DRAGON'S BACK 31.1km / 3-5 awyr
DU MBR 18.4km / 1.5-3 awyr
DU TARW DU 20.2km / 1.5-3 awyr
DU THE BEAST 38.2km / 3-5 awyr

Pa llwybr sy'n addas i chi?

GRADD ADDAS I ARCHWYNEB Y LLWYBR SERTHRWYDD LEFEL FFITRWYDD

GWYRDD

Ystod eang o feicwyr. Y rhan fwyaf o feiciau
a rhai hybrid. Y gallu i ddefnyddio mapiau
yn ddefnyddiol. Llwybrau heb/neu wedi
cael eu marcio.
Yn eithaf llydan a gwastad. Gall arwyneb
y llwybr fod yn fwdlyd ac yn anwastad ar
brydiau. Efallai y bydd y   yrdd yn cael eu
defnyddio gan gerbydau a defnyddwyr eraill,
gan gynnwys marchogwyr a cherddwyr cwn.
Gall graddiannau fod yn eithaf ansefydlog a
gall gynnwys adrannau byr a serth. Gall fod
yna rhigolau yn achlysurol.
Gall safon dda o trwydd fod o gymorth.

GLAS

Seiclwyr/beicwyr mynydd canolradd gyda
sgilau beicio oddi ar y ffordd sylfaenol.
Beiciau mynydd neu feiciau hybrid.
Eithaf gwastad a llydan. Gall arwyneb y
llwybr fod yn rhydd, yn anwastad, neu’n
fwdlyd ar brydiau. Ceir darnau byr o drac
sengl llyfn ond gallent gynnwys rhwystrau
bychain fel gwreiddiau a chreigiau.
Mae’r rhan fwyaf o raddiannau’n gymedrol
ond gall fod yna adrannau serth byr.
Cynnwys nodweddion llwybr technegol
a graddiannau bach.
Gall safon dda o ffitrwydd fod o gymorth.

COCH

Beicwyr mynydd medrus gyda sgiliau oddi
ar y   ordd dda. Addas i feiciau mynydd
oddi ar y   ordd o ansawdd da.
Yn fwy serth a chaled, trac sengl gan
fwyaf gydag adrannau technegol.
Disgwyliwch lawer o arwynebedd amrywiol.
Fe fydd yna amrywiaeth eang o ddringfeydd
a disgyniadau eithaf heriol. Disgwyliwch
ddod ar draws llwybrau bordiau,
ysgafellau, creigiau mawr, camau cymedrol,
disgyniadau, cambrau, a chroesi dwˆr.
Lefel uwch o trwydd a stamina.

DU

Beicwyr mynydd profi adol, sy’n gyfarwydd â
llwybrau sy’n heriol gor  orol. Beiciau mynydd
oddi ar y   ordd o ansawdd da.
Fel y ‘Coch’ ond gyda disgwyliad o fwy o
sialens ac anhawster parhaus. Gall gynnwys
unrhyw lwybr defnyddiol yn ogystal ag
adrannau o fryniau agored digysgod.
Disgwyliwch ddod ar draws nodweddion
llwybr technegol a graddiannau helaeth, caled
ac anosgoadwy. Fe fydd adrannau’n heriol
ac amrywiol. Yn ogystal gellir cael adrannau
‘gwaeredol’.
Addas i bobl actif sy’n gyfarwydd gydag
gweithio’n galed.