Job Vacancies

We currently have 2 positions available:


#1

English —————————————-

Shop/Workshop – Year round position

Beics Brenin is a busy bike hire centre, shop and bicycle workshop in Coed y Brenin Forest Park, North Wales.

This post is seasonal – full time / part time. Full time (5 days/week) in summer, then part time (3-4 days/week) in winter.

The post starts before the busy summer season and will begin with a training period where you will learn the following tasks:

 • Helping customers to find items and giving advice on trails
 • Replenishing stock
 • Serving customers
 • Use of stock management system
 • Preparing bikes for hire
 • Cleaning and upkeep of hire bikes

The right person will enjoy cycling and will have an interest in improving their skills as a bike mechanic. Experience of mechanical work on bikes is desirable but there will be good opportunities to improve, learn more and gain new skills.

Knowledge of Coed y Brenin and its trails would be useful.

Business hours are 9am to 5pm, 7 days. The post will be full time 5 days a week over the busy summer holidays, then part time 3-4 days a week starting from Mid-September and continuing through the winter. Rota hours will include weekend work.

Send your application by email with a covering letter to: joe@summitcycles.co.uk

Cymraeg —————————————-

Siop/Gweithdy – swydd llawn-amser yn y haf, rhan-amser yn y gaeaf

Mae Beics Brenin yn ganolfan llogi beiciau,  siop a gweithdy beiciau prysur ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, Gogledd Cymru.

Mae’r swydd yn un dymhorol – llawn-amser/rhan-amser. Llawn amser (5 diwrnod/wythnos) yn yr haf, yna rhan-amser (3-4 diwrnod/wythnos) yn yr gaeaf.

Mae’r swydd yn dechrau cyn tymor prysur yr haf a bydd yn dechrau gyda chyfnod hyfforddi ble byddwch yn dysgu’r tasgau hyn:

 • Helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i eitemau a rhoi cyngor ar lwybrau.
 • Ailgyflenwi stoc
 • Gwasanaethu cwsmeriaid
 • Defnyddio system rheoli stoc
 • Paratoi beiciau i’w llogi
 • Glanhau a chynnal a chadw beiciau llogi

Bydd y person cywir yn mwynhau beicio a bydd ganddo ddiddordeb mewn gwella ei sgiliau fel mecanig beic.

Mae profiad o wneud gwaith mecanyddol ar feiciau yn ddymunol ond bydd cyfleoedd da i wella, dysgu mwy ac ennill sgiliau newydd. Byddai gwybodaeth am Goed y Brenin a’i lwybrau yn ddefnyddiol.

Yr oriau busnes yw 9am i 5pm, 7 diwrnod. Bydd y swydd llawn amser 5 diwrnod yr wythnos dros wyliau prysur yr haf, yna rhan-amser 3-4 dwirnod yr wythnos dechrau o ganol mis Medi a trwy’r gaeaf. Bydd oriau rota yn cynnwys gwaith penwythnos.

Anfonwch eich cais trwy e-bost gyda llythyr eglurhaol at: joe@summitcycles.co.uk

 


#2

English—————————————-

Seasonal/Part-Time, Full time during summer holiday.

Beics Brenin is a busy bike hire centre, shop and bicycle workshop in Coed y Brenin Forest Park, North Wales.

We have a new job vacancy for a seasonal staff member. The job is for the busy spring and summer season. It will start with a training period where these tasks will be learned:

 • Helping customers to find items and giving advice on trails
 • Replenishing stock
 • Serving customers
 • Use of stock management system
 • Preparing bikes for hire
 • Cleaning and upkeep of hire bikes

The right person will enjoy cycling and will have an interest in improving their skills as a bike mechanic. Experience of mechanical work on bikes is desirable but there will be good opportunities to improve, learn more and gain new skills.

Knowledge of Coed y Brenin and its trails would be useful.

Business hours are 9am to 5pm, 7 days. The post will be for 2-4 days a week, on demand through the spring, then full time 5 days a week over the busy summer holidays. Pay will depend on experience.

Send your application by email with a covering letter to: joe@summitcycles.co.uk

Cymraeg —————————————-

Tymhorol/Rhan-Amser, Llawn amser yn ystod gwyliau’r haf.

Mae Beics Brenin yn ganolfan llogi beiciau,  siop a gweithdy beiciau prysur ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, Gogledd Cymru.

Mae gennym swydd wag newydd ar gyfer aelod o staff tymhorol. Mae’r swydd ar gyfer tymhorau prysur y gwanwyn a’r haf. Bydd yn dechrau gyda chyfnod hyfforddi ble byddwch yn dysgu’r tasgau hyn:

 • Helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i eitemau a rhoi cyngor ar lwybrau.
 • Ailgyflenwi stoc
 • Gwasanaethu cwsmeriaid
 • Defnyddio system rheoli stoc
 • Paratoi beiciau i’w llogi
 • Glanhau a chynnal a chadw beiciau llogi

Bydd y person cywir yn mwynhau beicio a bydd ganddo ddiddordeb mewn gwella ei sgiliau fel mecanig beic.

Mae profiad o wneud gwaith mecanyddol ar feiciau yn ddymunol ond bydd cyfleoedd da i wella, dysgu mwy ac ennill sgiliau newydd. Byddai gwybodaeth am Goed y Brenin a’i lwybrau yn ddefnyddiol.

Yr oriau busnes yw 9am i 5pm, 7 diwrnod. Bydd y swydd am 2-4 diwrnod yr wythnos, yn ôl y galw trwy’r gwanwyn, yna’n llawn amser 5 diwrnod yr wythnos dros wyliau prysur yr haf. Bydd y tâl yn ddibynnol ar brofiad.

Anfonwch eich cais trwy e-bost gyda llythyr eglurhaol at: joe@summitcycles.co.uk