Join us (Seasonal staff)

English / Cymraeg 

 

 

Swydd dymhorol yn Beics Brenin

 

Mae Beics Brenin yn siop feicio mynydd arbenigol ym Mharc Coedwig Coed y Brenin.

Rydym yn chwilio am aelod tymhorol o staff i ymuno â’n tîm dros gyfnod prysur y gwanwyn a’r haf. Wedi cyfnod o hyfforddiant, bydd y gwaith yn cynnwys rhai o’r tasgau canlynol, neu bob un ohonynt:

 

 • Cynorthwyo cwsmeriaid â chyngor am nwyddau a llwybrau
 • Diwyg y siop ac ailstocio
 • Gwerthiant dros y cownter
 • Paratoi beiciau llog i gwsmeriaid
 • Sgyrsiau cyfarwyddo a diogelwch gyda’r cwsmeriaid cyn llogi
 • Glanhau a gwasanaethu’r beiciau wedi iddynt gael eu llogi

 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn feiciwr mynydd brwd sydd â gwybodaeth dda am Goed y Brenin a’r llwybrau yma (neu’n awyddus i ddysgu amdanynt).

Yn ddelfrydol bydd ganddynt rywfaint o wybodaeth dechnegol, neu byddant yn fodlon dysgu.

Oriau’r siop yw  09.00 – 17.00 7 diwrnod yr wythnos.

Swydd am 2-4 diwrnod yr wythnos fydd hon yn y gwanwyn, ac amser llawn yn ystod cyfnod gwyliau’r haf. Bydd y tâl yn ddibynnol ar brofiad.

Dylid gwneud cais ar ebost, gyda llythyr eglurhaol, i: Joe Hayward – joe@summitcycles.co.uk

Beics Brenin seasonal post

 

Beics Brenin is a specialist Mountain Bike  store based in Coed y Brenin Forest Park.

We are looking for a seasonal member of staff to join our team over the busy spring & summer season. Following a training period the role will include some or all of the following tasks;

 

 • Assisting customers with product & trail advice
 • Shop presentation & re-stocking
 • Over the counter sales
 • Setting up hire bikes for customers
 • Pre-hire familiarisation & safety talks with customers
 • Post-hire bike cleaning & service

 

The ideal candidate will be a keen mountain biker and have a good knowledge of Coed y Brenin & its trails (or be keen to learn about them).

Ideally they will have some technical knowledge, or be willing to learn.

Shop hours are 09.00 – 17.00 7 days a week.

The role will be 2-4 days per week though spring & full time over the summer holiday period. Pay will be dependent on experience.

 

Please apply via email, with a covering letter to; Joe Hayward – joe@summitcycles.co.uk

 


Archives

Fox Sample Sale

Saturday 5th May [This event was rescheduled from March.] On Saturday 5th May our friends from Fox will be joining us and bringing  their van, packed to the roof with with an exciting assortment of Fox goodies from their 2017 range to be cleared out at very special prices. There will be casual and riding […]

Posted in Uncategorized


Christmas & New Year opening

Here are our opening times for Christmas and New Year. Sat 23rd – 9am – 5pm Christmas Eve – CLOSED Christmas Day – CLOSED Boxing Day – CLOSED Wed 27th – 9am – 5pm Thur 28th – 9am – 5pm Fri 29th – 9am – 5pm Sat 30th – 9am – 5pm Sun 31st – […]

Posted in Uncategorized


The Moment : Coed y Brenin Screening

Saturday 6th January 2018 – 6.30pm @ Coed y Brenin Visitor Centre (alternate screening in Aberystwyth on Friday 5th Jan : DETAILS HERE) Tickets £6/£5 *AVAILABLE HERE or from Beics Brenin *(A booking fee is charged for online bookings) Beics Brenin in association with Natural Resources Wales is pleased to support a screening of the […]

Posted in Uncategorized


Fox Winter Clothing

Fox 2017/18 winter clothing has arrived in store. We have some great stuff to cater for both your winter riding and casual needs including the new TRUDRI Long sleeve Ts that combine the wearability of  a long sleeve casual T with the performance qualities of a long sleeve technical riding garment. There are new helmets, […]

Posted in Uncategorized


Temtiwr Event Report

Recently we collaborated on Coed y Brenin’s first dedicated women’s mountain bike weekend. The event took place on 9th/10th September and was a huge success bringing 60 women from all over the UK to take part in a weekend of skills coaching, workshops, guided rides talks and social activities. We were excited to welcome former […]

Posted in Uncategorized