Gwefru eBeic nawr ar gael yng Nghoed y Brenin

Mae pwyntiau gwefru beiciau trydan wedi cael eu gosod yng nghanolfan beicio mynydd bwrpasol gyntaf Prydain.


Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gosod 16 pwynt gwefru am ddim ar gyfer defnyddwyr e-feiciau yng Nghoed y Brenin, felly gall beicwyr nawr ymweld â Choed y Brenin ac ailwefru eu beic trydan yn hawdd.

Mae hyn yn newyddion gwych i feicwyr mynydd trydan oherwydd mae'n golygu y gallant fwynhau mwy o lwybrau'r goedwig.

Mae’r pwyntiau gwefru am ddim i’w defnyddio ond bydd rhaid i chi gofio dod â gwefrydd eich beic. Mae gan y pwyntiau gwefru plwg safonol y DU.

 

 

Hefyd, mae hyn yn newyddion da i’r rhai sy’n mynd heibio Coed y Brenin ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 82 oherwydd gallan nhw stopio ac ymlacio yng Nghaffi Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin wrth wefru eu beic.

Mae cloeon beic ar gael i'w benthyg am ddim o Beics Brenin, gofynnwch yn y siop.

 

You May Also Like