ADVENTURE - Coming Soon | ANTUR - Dod yn fuan

 

NEW ADVENTURES

Coming to Coed y Brenin

 

Something new is coming to Coed y Brenin. We can’t say a lot at this stage but we can tell you that it will be the biggest development we have seen at Coed y Brenin for some time and it will be great news for anyone who enjoys a bicycle adventure. Most importantly, it is for everyone, for cyclists of all ability levels from beginner to experienced cycle adventurers.

That’s enough for now but if you love a good bike adventure, save the date of 25th May.

We will be back with more early in May.

 

beicsbrenin.co.uk/adventure/

 


 

ANTUR NEWYDD

Dod i Goed y Brenin

 

Mae rhywbeth newydd yn dod i Goed y Brenin. Allwn ni ddim dweud llawer ar hyn o bryd ond gallwn ni ddweud wrth i chi mai hwn fydd y datblygiad mwyaf dyn ni wedi’i weld yng Nghoed y Brenin ers amser hir a bydd yn newyddion gwych i unrhywun sy’n mwynhau antur beic. Yn bwysicaf, mae’r datblygiad ar gyfer pawb, ar gyfer beicwyr o bob lefel gallu o ddechreuwyr i anturwyr beicio profiadol.

Mae hynny'n ddigon am y tro, ond os ydych chi'n caru antur feicio dda, arbedwch y dyddiad - Dydd Sadwrn 25ain o Fai.

Byddwn yn ôl gyda mwy, yn gynnar ym mis Mai.

 

beicsbrenin.co.uk/antur/

You May Also Like